Status: weerbaar

Offline en online weerbare meiden

Status: weerbaar | Psychofysieke training voor online en offline weerbare meiden

 
Praktische informatie
Doelgroep:                         Meiden tussen de 10 en 21 jaar
Type training:                    Psychofysieke training
Soort training:                   Groepsverband
Aantal deelnemers:          Maximaal 12
Locatie:                               Op locatie naar keuze
Trainingen op maat:        Beschikbaar 
Aanvullingen:                    Toekomstplan maken
                      Individuele coaching meiden en/of docenten
                                             Workshop/ presentatie voor docenten
                      Ouderbijeenkomst
                      Specifieke verdiepingstraining
 
                                               
Voor wie
De training is geschikt voor meiden tussen de 10 en 21 jaar binnen het onderwijs, modellenwereld of in andere groepsverbanden.  
 
 
Doel van de training
 • Bewustwording van het (online) gedrag en de gevolgen voor zichzelf en de ander
 • Bewustwording vertalen in (nieuwe) vaardigheden die bijdragen om met respect voor zichzelf en de ander voor zichzelf op te komen
 • Denken en handelen vanuit zelfvertrouwen, zelfkennis en zelfrespect
 • Preventief en curatief
 
 
Wat leren de meiden?
 • In contact komen en blijven met zichzelf
 • Ontwikkelen en/of vergroten van eigenwaarde en zelfrespect
 • Handelen vanuit eigenwaarde en zelfrespect
 • Herkennen, voelen en aangeven van eigen behoeften en grenzen
 • Herkennen, aanvoelen en respecteren van de grenzen van de ander
 • Zelfvertrouwen en zelfkennis; weten wat ze wel en niet willen
 • Bewuste keuzes maken en nee zeggen als ze iets niet willen
 • Op een respectvolle én duidelijke manier voor zichzelf op te komen
 • Omgaan met groepsdruk
 • Concrete handvatten voor ongewenste of riscovolle situaties
 
“Door de groep zelf te laten nadenken over duidelijke kaders en afspraken ontstaat een veilige sfeer waarbinnen de meiden de ruimte voelen om zich open te stellen en ervaringen te delen en te oefenen en experimenten met nieuw gedrag.”

 

Werkwijze Buro Vie 
Er vindt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt aandacht besteedt aan de huidige en gewenste situatie en wordt de vraag in kaart gebracht. Afhankelijk van de vraag en situatie wordt de training opgebouwd.
 
In de meeste gevallen bestaat de training uit 4 á 5 bijeenkomsten en 1 follow up bijeenkomst van ongeveer 1,5 uur. De inhoud van de training hangt af van de vraag en behoefte van de opdrachtgever en de groep meiden.
 
Tijdens de bijeenkomsten worden actieve werkvormen (ervaringsoefeningen, rollenspellen, brainstormsessies) gecombineerd met reflectiemomenten (kringgesprekken, coaching on the job). Deze combinatie is een effectieve manier om bewustwording om te zetten in handelen wat bijdraagt aan duurzame verandering.
 
 
Aanvullende opties 
De training kan aangevuld worden met enkele opties. Zo kan de training afgesloten worden met het maken van een toekomstplan, waar de (groep) meiden zelf mee aan de slag gaan wat bijdraagt aan een groter draagvlak en waar ze de rest van hun schoolcarrière profijt van hebben.
 
Ook individuele coaching kan een optie zijn, bijvoorbeeld als blijkt dat er meer aandacht nodig is voor een specifiek thema bij meiden of docenten. 
 
Ouderbijeenkomsten of workshops voor docenten behoren ook tot de mogelijkheden. Neem gerust contact voor meer informatie. 
 
 
 “Tijdens de training wordt aandacht besteedt aan datgene wat ten grondslag ligt aan gedrag in plaats van slechts een focus op het gedrag zelf. Door het vergroten van zelfkennis en zelfbewustzijn kan passend en functioneel gedrag worden aangeleerd.”
 
 
Wat meiden zeggen over de training
“Ik heb geleerd dat ik mezelf mag zijn en ik heb meer zelfvertrouwen”
“Ik weet nu wanneer iemand mijn grens overgaat en ik kan dit zeggen tegen de ander”
“Ik weet nu wat ik moet doen als ik gepest wordt”
“Voor mezelf opkomen en mijn grenzen aangeven op social media”

 

Wat opdrachtgevers zeggen over de training

"Het doel van de training was bewustwording m.b.t. de gevaren van voornamelijk social media.
De vooraf gestelde doelen zijn behaald. De meiden zijn bewuster van de consequenties van hun eigen gedrag en de wereld om zich heen en volgen het advies vanuit de training op door bijvoorbeeld hun problemen te delen met een volwassene. De prettige samenwerking en de klik tussen de meiden en Kerstin heeft bijgedragen aan het succesvolle verloop van de training. 
Ik stuur de meisjes met een veilig gevoel naar de brugklas."
J.  Vonk | Directeur basisschool ‘t Schrijverke | Unicoz Onderwijsgroep 
 
"De meisjes waren altijd enthousiast als ze weer naar de training mochten. Ze kregen het gevoel gehoord en begrepen te worden en dit was heel prettig om te ervaren. (...) Doordat Kerstin de meisjes goed kon inschatten was er snel een klik tussen de meisjes en Kerstin." 
C. Westenberg | Leerkracht groep 8 basisschool 't Schrijverke | Unicoz Onderwijsgroep
 
 
Contact 
Wil je meer weten over de training, heb je een vraag of ben je benieuwd of iets iets voor jouw groep meiden kan betekenen? Neem gerust contact op en ik denk graag met je mee. Ik ben bereikbaar op 06 - 22 84 20 24 of stuur me een berichtje en ik neem zo snel mogelijk contact op.